HİZMETLERİMİZ

Genel Tanıtım

Yangın güvenliği konusunda standartlara göre endüstriyel alanda ve deniz sektörüne verdiğimiz hizmetler;

 • Söndürme ve algılama sistemlerinin tasarlanması, mühendislik çalışmaları
 • Şartnamelerin, uygulama projelerinin ve malzeme listelerinin hazırlanması
 • Süpervizyon çalışmaları, depolama faaliyetleri
 • İstendiği takdirde gazlı sistemlerin monte edileceği hacimlerde DOOR-FAN “INTEGRITY” sızdırmazlık testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tüm mekanik ve elektrik/elektronik montajların ve testlerin yapılması, sistemin devreye alınması
 • Teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi
 • Periyodik bakımların ve onarımların, boşalan sistemlerin dolumu ve silindirlerin hidrostatik testlerinin sağlanması.

Danışmanlık Hizmetleri

Tesislerin yangın güvenliği değerlendirilmeleri yapılıp, aşağıda belirtilen tüm başlıklar için uluslararası standartlarda yangın danışmanlığı hizmeti verilir.

 • Yapıların yangın risk analizinin belirlenmesi, yönetmelik ve uluslararası standartlara göre proje veya danışmanlık hizmeti
 • Yangın senaryolarının oluşturulması
 • Uygun sistem seçimi ve entegrasyonu
 • Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü
 • Yangın eğitim ve tatbikatlarının düzenlenmesi
 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi
 • Acil eylem planlarının yapılması

Mühendislik & Proje Hizmetleri

Mühendislik birimi, deneyimli kadrosu ile deniz ve endüstri projelerinin algılama ve söndürme sistem tasarımlarını Avrupa ve/veya Amerika onaylı 7 ayrı yazılım ile yapar.

Bünyesindeki teknik kadro Makina mühendisleri odası tarafından onaylı müşavir mühendis veya NFPA sertifikalı veya üreticiler tarafından özel olarak eğitilmiştir. Mesleki gelişmeler, üyesi olduğumuz NFPA, firmamızı sertifikalandıran VDS, İngiltere Yangın Mühendisleri odasından veya uluslararası fuar ve seminerlerden elde edilen güncellenmiş yayınlar ile takip edilir. Uluslararası projelerde veya yatırımcıların taleplerinde, ABD veya İngiltere kökenli yangın danışmanları ile çalışmalar yapılır.

Özel projeler, birimin kendi içinde yarattığı sinerji ile tartışılarak değerlendirilmekte, risklere ve standartlara en uygun çözümler oluşturulmakta tüm projelerin imalatlı resimleri sanal ve baskılı arşivi, bakım, test ve yeni iş talepleri için güncel olarak korunur. Proje liderleri, saha keşfi, tasarım ve mühendislik çalışmaları, imalat sırasındaki iş emirlerinin hazırlanması, saha denetimleri ve hidrolik testlerde bizzat görev alırlar.

Montaj, Devreye Alma & Testler

İmalatı veya ithalatı tamamlanan sistemlerin, proje liderinin kontrol ve koordinesinde, uluslararası sertifikalara sahip mühendis ve teknik ekiplerimiz tarafından yapılan hidrolik hesap destekli elektromekanik montajları, CE sertifikalı montaj ekiplerimiz tarafından yapılır.

Türk Loydu servis sağlama sertifikası ile askeri ve ticari gemilere IMCO kurallarına uygun sertifikalı ürün ve mühendislik hizmeti verilir. Firmamızın imal ettiği ve gemilere özgü gazlı söndürme sistemi tip sertifikalarının IMCO 848 kurallarına göre testleri, 500m3 lük özel test odamızda gerçekleştirilir.

Ulusal yönetmelik, NFPA veya Uluslararası taleplere göre fonksiyon testleri, senaryo testleri ve periyodik testler bünyemizdeki teknik kadro ile gerçekleştirilir. NFPA 2001 “Door Fan Test”, “Integtity” ve “Sızdırmazlık Testleri” firmamızın kendi ekipmanları ve kadrosu ile yapılır ve raporlanır.

Bugüne Kadar Tamamlanan Örnek Sektörler

 • Rafineriler, kimya tesisleri, tank çiftlikleri, depolar ve çok sayıda çelik fabrikalar
 • İlaç, gıda, tekstil, çimento, plastik ve boru sanayine ait tesisler
 • Kamuya ait çok sayıda arşiv ve tesisler
 • Ticaret merkezleri
 • Tüneller, limanlar ve terminaller
 • Deniz Kuvvetlerimize ait değişik tipte savaş ve destek gemileri
 • Sahil güvenlik gemileri ve ticari gemiler

Bakım & Yeniden Dolum

FM200 Gazlı Söndürme, CO2 Gazlı Söndürme, Argon ( İnert ) Gazlı Söndürme, Novec 1230 ( FK-5-1-12 ) Gazlı Söndürme, Mikro Gazlı Söndürme, Mutfak Davlumbaz Söndürme, Köpüklü Söndürme, Sulu Söndürme, Sprinkler Söndürme, Tozlu Söndürme gibi yangın güvenlik sistemlerinin uzun yıllar verimli bir şekilde ve aksamadan çalışabilmesi için, periyodik bakım sağlanmalıdır. Yangın güvenlik sistemlerinin gerçek işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için yapılması gereken işlemler vardır. Bu işlemlerin standartlara uygun olarak yetkili servislerce yapılması, ileride doğabilecek aksaklıkları da önleyecektir. Satın alınmış bir yangın güvenlik sistemine genel olarak yapılması gereken bakım – onarım işlemleri şunlardır;

 • Sistemlerin bakımları ve onarımları
 • Yeniden dolumları
 • Arızaların giderilmesi
 • İmalatta kullanılan elemanların değiştirilmesi, yenileştirilmesi

Araç filomuz ile yurt çapında onarım, yeniden dolum, periyodik bakım, test ve kontrol hizmeti sağlanmakta, çok sayıda kuruluşun yangın güvenlik sistemlerinin, yurt genelinde aylık ve yıllık periyodik bakımları NFPA ve NATO kurallarına göre yapılır.

Su sisi yüksek basınçlı pompalarımızın bakım ve onarımları için özel bir birim oluşturulmuş ve fabrika seviyesi bakımlar tarafımızdan yapılır.

Teorik / Tatbiki Eğitimler

Firmamız tarafından, tasarımları, imalatları, ithalatı ve montajları yapılan sistemlerin geçici kabul sırasında verilen eğitimleri, eğitim dokümanları ve eğitim sertifikaları tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır. Verilecek olan sertifikalar sadece “Katılım” sertifikasıdır, “Başarı” sertifikası değildir. “Başarı” sertifikası olabilmesi için gerekli ölçme ve değerlendirmenin akredite bir kuruluş veya yangın güvenliği konusunda eğitim veren okul ve Üniversitelerin katkısı ile gerçekleştirilir. İstendiğinde bedeli karşılığında organize edilebilir.

Yangın güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan eğitimlerin teorik ve/veya tatbiki olarak yapılması konusunda firmamız kadrosunda yer alan personel ile eğitimler sağlanır. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan malzemenin tedariki, eğitilecek olan personel için gerekli olan donanımlar, senaryonun yapılması ve koordinasyonu, yöneticilere kısa eğitim konferansının verilmesi, yerleşkenin Yangın Savunma Konsepti’nin oluşturulması, personelin akredite bir kuruluş tarafından sertifikalandırılması, ayrı ayrı ihtiyaçlar ve aşamalardır. İhtiyaç sahibi kuruluşun istediği eğitimlere ait detayların belirlenmesinden sonra aşağıda örnek olarak tanımlanmış eğitimler tarafımızdan gerçekleştirilir. Bu eğitimlerin kapsamı genişletilebilir veya daraltılabilir. Eğitimlerin dokümanter hale gelmesi için profesyonel bir kuruluş ile koordineli olarak kurgular sağlanabilir.

 • Endüstriyel tesislerin acil eylem planı’nın yapılması ve planın tatbiki eğitimi
 • Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanılması ve bakımı eğitimi
 • Kampüs, fabrika kompleksleri, organize sanayi bölgeleri, gibi yerleşkelerin eşgüdümlü yangın senaryosunun yapılması ve eğitimlerinin tatbiki olarak gerçekleştirilmesi
 • Tahliye planlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak olan plan tatbikatları
TÜRKİYE   •   BULGARİSTAN   •   UKRAYNA   •   RUSYA   •   SUUDİ ARABİSTAN   •   İRAN   •   PAKİSTAN