,

Deva Holding Factory

REF-Deva-Holding.jpg Cerkezkoy, Istanbul, Turkey Deva Holding…
,

Konya Seker - Cumra Factory

REF-Anadolu-Birlik-Cumra-Seker-Fabrikasi.jpg Cumra, Konya,…
,

Bunge Food- Luleburgaz Factory

REF-Bunge-Luleburgaz.jpg Luleburgaz, Turkey Bunge Gida San.…
, ,

Bunge Food - Aliaga Factory

REF-Bunge-Aliaga.jpg Izmir, Aliaga, Turkey Bunge Gida San.…
,

Konya Seker - Seydisehir Factory

REF-Anadolu-Birlik-Seydibey.jpg Seydisehir, Konya, Turkey Anadolu…
,

Umraniye Children’ s and Maternity Hospital

REF-Umraniye-Cocuk-Hastanesi.jpg Istanbul, Turkey T.C. Istanbul…
,

Zafer Airport

REF-Zafer-Havalimani.jpg Kutahya, Turkey Ictas Zafer Bolgesel…