YANGIN ve GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ

Genel Tanıtım

Konvansiyonel, adresli yangın veya gaz alarm sistemlerinin tasarımları ve mühendislik hizmetleri, ithalatı ve montajı ile bakım ve periyodik testleri firmamızın eğitimli personeli tarafından sağlanır.

Duman, Isı ve Alev detektörleri yatırımcının sertifikasyon talebine göre tedarik edilir.

Exproof UV/IR veya IR3 alev detektörleri, LHD (Line Heat Detection – Hat Tipi Isı Detektörü) sistemleri, BEAM (ışın tipi) detektörleri ve hava örneklemeli yangın alarm detektörleri, waterproof algılama sistemleri ABD’den tedarik edilir. Exproof Gaz alarm sistemleri, sabit sistem olarak Kanada, portatif gaz alarm sistemleri, ABD’den ithal edilir. Teknik detaylar ve daha fazla bilgi, özel olarak hazırlanmış olan şartnamelerimizde yer almaktadır.

Üreticilerden eğitim alan sertifikalı personelimiz, sistemlerin tasarımını ve devreye alınmasını gerçekleştirir.

Yangın Algılama & Alarm Sistemi

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, montajı ve bakımı yapılan yangın alarm sistemleri; konvansiyonel, adresli, standart tip tüm detektörler, hava örneklemeli ve ışın tipi detektörler, panel ve yardımcı ekipmanları ABD veya İngiltere’den tedarik edilir. Exproof alev detektörleri (UV/IR veya IR3) ve exproof gaz detektörleri ise Kanada’dan ithal edilir.

Yangın Algılama Sistemin Kullanım Alanları

Yangın algılama ve alarm sistemleri, yangın riski olan tüm iç ve dış alanlarda kullanılan bir teknolojidir. Özellikle söndürme sistemlerinin tetiklemesinde, pasif sistemlerin otomasyonunda, yangın algılama sistemleri kullanılır.

Gaz Algılama & Alarm Sistemi

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, montajı ve bakımı yapılan exproof gaz alarm sistemleri, ABD ve Kanada firmalarından ithal edilir.

Gaz Algılama Sistemin Kullanım Alanları

Yanıcı gaz riski bulunan tüm alanlarda kullanılır.
En sık ihtiyaç duyulan uygulama alanları için örnekler:

 • PG, LNG, sinai gazlar dağıtım ve depolama istasyonları
 • Rafineriler
 • Laboratuvarlar
 • Yakıt istasyonları

Exproof Sistemler

“Exproof” Nedir ve Neden Önemlidir?

Patlama, hava ile buharlaşan gazların uygun oranlarda karışması sonucu herhangi bir enerji sıçramasından tetiklenerek meydana gelebilir. Bu enerji, küçük bir kıvılcım (spark) veya statik elektrik dahi olabilir. “Zon” olarak adlandırılan tehlikeli alanlarda, elektrik motorları, paneller, elektrik enerjisi taşıyan ekipmanlar, yangın algılama sistemleri, aydınlatma ve uyarı donanımları “patlamaya karşı korunmalı” duruma getirilmelidir. “Exproof” olarak adlandırılan sistem, enerji barındıran veya ileten ekipmanların, “Spark – Kıvılcım” olasılığına karşı istenilen sınıfa göre koruma altına alınmasını sağlar. Sigorta kuruluşları, yürürlükte bulunan yönetmelikler ve kalite yönetimleri bu konuda sertifikasız ekipman kullanımına izin vermemektedir.

Exproof Sisteminin Kullanım Alanları

 • Kimya, petrokimya ve gaz sektöründe
 • Küçük partiküllü gıdaların veya ham maddenin işlendiği tüm endüstriyel üretim alanlarında, proseste
 • Toz şeker, tahıl siloları, un, kakao, nişasta ve tahıl unları işleyen fabrikalarda
 • Endüstride, toz, gaz veya zengin hava karışımlı yanıcı madde partiküllerinin sevk edildiği hava kanallarında
 • Çimento ve üretim metodundaki öğütücülerin veya değirmenlerin yer aldığı sektörlerde
 • İplik, ahşap yonga, boya, folyo/metal üretimi yapan endüstriyel tesislerde
 • Reaktör, kapalı devre imalat hatları, depo ve dolum tanklarında

Sistemin Geliştirilmesi ve Kurulumu

Risk alanında yapılacak olan keşif sonucu, sağlıklı verilerin sağlanması halinde, proje ve hesapları, tasarımı ve testleri tarafımızdan yapılır. Patlamaya karşı korunmalı olan sistemler (Exproof Protection Systems), algılama sistemleri ile tetiklenen “Gazlı Söndürme”, “Tank Soğutma” veya “Ventilasyon” sistemlerinin anahtar teslimi yapılır.

Kalite Farkımız

Avrupa’da üretim yapan tedarikçilerimizden sağlanan ATEX sertifikalı, farklı tiplerde “Exproof” ürünleri ithal edilmekte veya yurt içinde özel sipariş ile riskli alanda kullanılan elektrik motorları patlamaya karşı korunmalı hale getirilir. Tüm ürünler sertifikalıdır ve montaj işçilikleri ile tasarımları yurt dışından onaylı olacak şekilde yapılır.

TÜRKİYE   •   BULGARİSTAN   •   UKRAYNA   •   RUSYA   •   SUUDİ ARABİSTAN   •   İRAN   •   PAKİSTAN