YANGIN ve DUMAN BARİYERLERİ

Genel Tanıtım

Pasif sistemlerin kullanım amacı, yangın anında, yapı veya tesiste duman ve ısının bloke edilerek yatay ve düşeyde istediğimiz zonda kalması  yangını  bloke etmek, kontrol altına almak,  söndürme sistemlerinin kısa sürede aktif hale geçmesini sağlamaktır.

Yangın duvarları, duman perdeleri, yangın perdeleri ve yangın kapıları,  yangın durdurucular,  duman ve ısıyı bloke etmek için tasarlanmıştır. Yangın ventilasyon kapakları sayesinde duman ve ısı atmosfere  atılır. Bu sayede, yangın savunması kısa sürede en az hasar ve kayıpla sağlanır,  söndürme sistemlerinin kısa sürede  çalışması sağlanır. Tüm donanım ve sistemler, yangın danışmanı veya mühendisinin verdiği yangına dayanım sürelerine göre sertifikalı olarak tedarik ve montajları  anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmektedir.

Pasif sistemler, yangın alarm sistemi veya bina otomasyon sisteminin senaryolarına bağlı olarak otomatik veya manuel olarak tetiklenmektedir.

Yangın ve Duman Perdeleri

Yangın perdesi ve duman perdesi ; düşey, yatay, eğrisel ve dairesel veya dörtgen blok şeklinde, yangın senaryosuna, tahliye planlarına ve mimariye göre yapı veya kompleksler içinde duman veya ısının bloke edilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Yangın perdesi, yangın alarm sisteminden alınan sinyal ile otomatik veya manuel olarak kapanmakta veya açılmaktadır. Yangın perdeleri, dumanın ve ısının kontrol altına alınması, bloke edilmesi, kaçış yollarına giden koridorların can emniyeti açısından temiz tutulması, dumanın belirli süre içinde havuzlanarak tavan kotunda tutulması, dumanın aşağıya çökme süresi içinde personelin tahliye edilmesine fırsat sağlaması ve yangın yönetmeliğimize göre güvenli bölgeler yaratılmasında esnek ve güvenli bir çözümdür.

Eğer yangın kapıları sık kullanılan noktalarda bulunuyor ve servis trafiğinde zorluk yaşanıyorsa,  veya  engelli personelin bulunduğu mekanlarda tasarlanmışsa, “yangın kapısı maksatlı yangın perdesi ” iyi bir çözümdür. Kapı boyutlarında, düşey çalışan bir yangın perdesi yangın kapısı olarak da kullanılabilir.
Yangın perdesi teknik şartnamesini ve Duman perdesi teknik şartnamesini sağ bölümden indirebilirsiniz.

Yangın perdeleri, Coopers / UK imalatı ile ithal edilmektedir. Basınçlı alanlarda 300 pascal basınca dayalı yangın perdeleri  imal edilmektedir.

Sistemin Kullanım Alanları

 • Kamuya açık her türlü yapıda ve tesislerde,
 • Güvenlik holü olmayan eski yapılarda,
 • Otel, üniversiteler, öğrenci yurtlarında,
 • Hastane, terminaller
 • Büyük alışveriş ve ticaret merkezlerinde,
 • Endüstriyel tesislerde, farklı risk grupları olan depo ve üretim alanlarında,
 • Metro platformlarında, Tren istasyonları,
 • Atrium olan yapılarda,
 • Yangına dayanımlı olmayan asansör kapı önlerinde,
 • Statik bariyer olarak yangın zonlarında, çelik yapılarda, asma tavan içlerinde, bina içi zonlarda

Firmamız tarafından tasarımı, tedariki, satışı, montajı ve bakımı yapılan “Yangın perdeleri” ve Duman perdeleri”  Coopers Ltd. – İNGİLTERE’den ithal etmektedir. Yangın perdesi ve duman perdesi, BSI 476, EN 1634, EN 13501, EN12101, ve UL Listed R39524, R38679, S35973 kurallarına göre sertifikalıdır. Sadece yangın perdesi ve duman perdesi kumaşı değil, elektromekanik sistemin tamamı sertifikalıdır.

Yangın Kapıları

Firmamız tarafından tasarımı, tedariki, satışı, montajı ve bakımı yapılan; çelik, cam, ahşap, sarmal, giyotin, akordeon tip ve büyük ve küçük boyutlardaki menteşeli yangın kapıları, Avrupa’dan EN1634 sertifikalı olarak 60dk., 120dk., yangına dayanıklı ve ABD’den FM onaylı, UL Listed R7461, R14906 listeli  ve ithal edilmektedir. 240dk. Yangına dayanıklı olarak tarafımızdan montajları yapılmaktadır.

Sistemin Kullanım Alanları

Yangın kapıları, yangın senaryosuna, tahliye planlarına ve mimariye göre tüm yapılarda , can emniyeti kurallarına göre, yapının boşatılmasında kullanılan merdivenlerde kaçış kapısı olarak, yangın zonları arasında, yangın duvarları içinde yer almak üzere, önemli hacimlere dışarıdan duman ve ısının girmemesi, çıkabilecek olan yangınların dışarıya yayılmaması amacıyla kullanılmaktadır.

Sarmal yangın kapılarımız, 200kg/m2 yük altında 240dk. Yangına dayanımlı sertifikaya sahiptir.
Yangın kapısı teknik şartnamelerini sağ bölümden indirebilirsiniz.
Yangın kapılarının kullanım alanlarına ait örnekler aşağıda sunulmuştur.

 • Kamuya açık tüm yapılarda,
 • Güvenlik hollerinde, tahliye planına göre tasarlanmış noktalarda, yangın zonlarında,
 • Kritik riske sahip depo veya üretim alanlarında,
 • Trafo daireleri, mutfaklar, kazan daireleri, endüstriyel tesislerde,
 • Yüksek yangın yüküne sahip diğer tüm alanlarda,
 • Tünellerde ve metrolarda,
 • Endüstriyel tesislerin tamamında,
 • Ticari maksatlı yapılarda,
 • Konutlarda

kullanılmaktadır.

Ventilasyon Kapağı

Firmamız tarafından tasarımı, tedariki, satışı, ithalatı ve imalatı yapılan ventilasyon kapakları, Avrupa’dan ithal edilir, risk senaryosuna göre gerekli koruma zamanı dikkate alınarak  NFPA 10 Kurallarına ve BYKH yönetmelikleri esasına  normlarına göre tarafımızdan tasarlanır ve montajları yapılır.

Dumanın Tahliyesi

Tek katlı  atrium tesisler veya kubbeli  yapılarda, pozitif basınçlandırması olmayan büyük şaft ve asansör kuyularında, yangının başlaması ile beraber ısı ve duman üst kotlarda süratle birikir. Eğer duman ve ısı dışarı atılmazsa, üst kotlarda biriken duman çökmesi ve yatayda yayılmak üzere kat bazında hareket etmesi söz konusudur. Bu  nedenle, yangın anında oluşan duman ve ısı, atmosfere kontrollü bir şekilde atılmalıdır.
Başarılması halinde;

  • Yangın çıkan alandaki personel veya itfaiye elemanı, kurtarma, soğutma veya söndürme işlemi sırasında daha rahat çalışması,
  • Bir noktada çıkan yangın dumanı ve ısısı diğer noktalara yayılmadan dışarı atılacak ve böylece tüm hacim içinde yer alan ürünler, sistemler, yapı elemanları zarar görmeyecek, hasar alması,
  • Isının içeride birikerek artmasına engel olunarak, yangının ivmesi düşürülecek ve hacim içinde bulunan ürün ve sistemlerin yanma sıcaklığına ulaşmasına engel olunması,
  • Toksik gazların içeride kalması,
  • Biriken ısının taşıyıcı yapı elemanlarına etki etmesine fırsat vermeyerek, yapının statiğinin bozulmaması sağlanacaktır.

  Ventilasyon kapakları, özelikle çelik yapılarda, yük altındaki taşıyıcıların 520C°’den itibaren seğim yapma riskine karşı  etkili ve önemli bir pasif korunma sistemidir.

Yangın Duvarı

Firmamız tarafından tasarımı, imalatı, satışı,  ve montajı yapılan yangın duvarları, risk senaryosuna göre gerekli koruma zamanı dikkate alınarak montajları yapılır. Sarmal yangın kapıları, yangın perdeleri ile sağlanamayan yangın bölgelerinin oluşturulması için gerekmektedir.

Kullanım Alanları

Yangın duvarları, fabrikalarda, depolarda, tünellerde, yangın  bölgeleri arasında ve yangın riski yüksek olan yerlerde kullanılır. Yangın anında, yangının daha da büyümesini önlemek amacıyla uygulanır. Depolama ve/veya üretim yapılan yerlerde bulunan parlayıcı ürünlerle yanıcı ürünleri birbirinden ayırmak suretiyle tercih edilen bir çözümdür.

Yangın Durdurucular

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, ihtalatı, montajı ve bakımı yapılan yangın durdurucular yangının yatay ve düşeyde yayılmadan bloke edilmesi maksadıyla, senaryo ve yangın danışmanının vereceği donelere göre yangına dayanım süresine göre sertifikalı olarak tedarik edilmektedir.

Sistemin Kullanım Alanları

Yangın durdurucular; binaların şaft boşluklarında, kabloların ve boruların duvar geçişlerinde, korunan mekanlardaki boşlukların kapatılması suretiyle  kullanılması en yaygın şeklidir Değişik malzeme alternatifleri bulunmaktadır. Genellikle ısı karşısında genleşme özelliği bulunan malzemeler tercih edilir ve geciktirici boyalar ise çelik ve ahşap yapılarda kullanılmaktadır.

TÜRKİYE   •   BULGARİSTAN   •   UKRAYNA   •   RUSYA   •   SUUDİ ARABİSTAN   •   İRAN   •   PAKİSTAN
© 2021 Her Hakkı Refleks Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş.'ye aittir.
Bilgi al
1
Bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Merhaba,
Bizimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.