YANGIN ve DUMAN BARİYERLERİ

Genel Tanıtım

Yangın anında, yapı veya tesiste duman ve ısının bloke edilerek yatay ve düşeyde istediğimiz bölümde kalması ve / veya atmosfere atılması için kullanılan yapı elemanları ve sistemlerin amacı; yangını aktif sistemlerdeki gibi söndürmek değil bloke etmek, kontrol altına almak, algılama ve söndürme sistemlerinin kısa sürede aktif hale geçmesini sağlamaktır.

Yangın duvarları, perdeleri ve kapıları, geniş ölçekte yangın durdurucu, küçük ölçekte duman ve ısıyı bloke etme görevini üstlenir. Yangın ventilasyon kapakları sayesinde duman ve ısı dışarıya atılır. Bu sayede, yangın savunması kısa sürede en az hasar ve kayıpla sağlanır, algılama ve söndürme sistemlerinin süratle çalışması sağlanmış olur. Tüm donanım ve sistem, yangın danışmanı veya mühendisinin verdiği dayanım sürelerine göre sertifikalı olarak tedarik ve montajı yapılır.

Pasif sistemler, yangın alarm sistemi veya bina otomasyon sisteminin senaryolarına bağlı olarak otomatik veya manuel olarak tetiklenebilir.

Yangın Perdesi ve Duman Perdesi

Yangın perdesi ve duman perdesi ; düşey, yatay, eğrisel ve blok şeklinde, yangın senaryosuna, tahliye planlarına ve mimariye göre yapı veya kompleksler içinde duman veya ısının bloke edilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Yangın perdesi, yangın alarm sisteminden alınan sinyal ile otomatik veya manuel olarak kapanmakta veya açılmaktadır. Yangın perdeleri, dumanın ve ısının kontrol altına alınması, bloke edilmesi, kaçış yollarına giden koridorların can emniyeti açısından temiz tutulması, dumanın belirli süre içinde havuzlanarak tavan kotunda tutulması, aşağıya çökme süresi içinde personelin tahliye edilmesine fırsat sağlaması ve yangın yönetmeliğimize göre güvenli bölgeler yaratılmasında esnek ve güvenli bir çözümdür.

Eğer yangın kapıları sık kullanılan noktalarda bulunuyor ve servis trafiğinde zorluk yaşanıyorsa, yahut engelli personelin bulunduğu mekanlarda tasarlanmışsa, yangın kapısı maksatlı yangın perdesi iyi bir çözümdür. Kapı boyutlarında, düşey çalışan bir yangın perdesi yangın kapısı olarak da kullanılabilir.
Yangın perdesi teknik şartnamesini ve Duman perdesi teknik şartnamesini sağ bölümden indirebilirsiniz.

Sistemin Kullanım Alanları

 • Yüksek tavanlı her türlü yapıda veya aynı anda pek çok kişinin bulunduğu metro istasyonları gibi kamuya açık tesislerde
 • Otel, üniversite yerleşkelerinde ve öğrenci yurtlarında
 • Hastane, terminal gibi uzun koridorlu yapılarda
 • Büyük alışveriş ve ticaret merkezlerinde
 • Endüstriyel tesislerde
 • Metro platformlarında
 • Özellikle son yıllarda tercih edilen yüksek yapılardaki atriumlarda
 • Yangına dayanımlı olmayan asansör kapı önlerinde
 • Statik bariyer olarak yangın zonlarında, çelik yapılarda, asma tavan içlerinde, bina içi zonlarda

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, montajı ve bakımı yapılan yangın perdesi ve duman perdesi sistemlerini, Coopers Ltd. – İngiltere’den ithal etmektedir. Yangın perdesi ve duman perdesi, BSI 476, EN 1634, EN 13501, EN12101, ve UL Listed R39524, R38679, S35973 kurallarına göre sertifikalıdır. Sadece yangın perdesi ve duman perdesi kumaşı değil, sistemin tamamı sertifikalıdır.

Yangın Kapısı

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, montajı ve bakımı yapılan; çelik, cam, ahşap, sarmal, giyotin, akordeon tip ve büyük boyutlardaki menteşeli yangın kapıları, Avrupa’dan EN1634 sertifikalı ve ABD’den FM onaylı, UL Listed R7461, R14906 listeli olarak tedarik edilir ve tarafımızdan montajları yapılır.

Sistemin Kullanım Alanları

Yangın kapıları, yangın senaryosuna, tahliye planlarına ve mimariye göre yapı veya kompleksler içinde, can emniyeti kurallarına göre, yapının boşatılmasında kullanılan merdivenlerde kaçış kapısı olarak kullanılmaktadır. Yangın zonları arasında, yangın duvarları içinde yer almak üzere, önemli hacimlere dışarıdan duman ve ısının girmemesi, çıkabilecek olan yangınların dışarıya yayılmaması amacıyla kullanılmaktadır.
Yangın kapısı teknik şartnamelerini sağ bölümden indirebilirsiniz.
Yangın kapılarının kullanım alanlarına ait örnekler aşağıda sunulmuştur.

 • Güvenlik hollerinde, tahliye planına göre tasarlanmış noktalarda, yangın zonlarında
 • Kritik riske sahip depo veya üretim alanlarında
 • Trafo daireleri, mutfaklar, kazan daireleri, endüstriyel trenlerde
 • Yüksek yangın yüküne sahip diğer mekanlarda
 • Tünellerde ve metrolarda

Ventilasyon Kapağı

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, ithalatı ve imalatı yapılan ventilasyon kapakları, Avrupa’dan ithal edilir, risk senaryosuna göre gerekli koruma zamanı dikkate alınarak EN normlarına göre tarafımızdan tasarlanır ve montajları yapılır.

Dumanın Tahliyesi

Tek katlı yapılarda, atrium tesisler veya kubbeli mimarilerde, pozitif basınçlandırması olmayan büyük şaft ve asansör kuyularında, yangının başlaması ile beraber ısı ve duman üst kotlarda süratle birikir. Eğer duman ve ısı dışarı atılmazsa, üst kotlarda biriken duman çöker ve yatayda yayılmak üzere kat bazında hareket eder. Bu sebeple, yangın anında oluşan duman ve ısı, atmosfere kontrollü bir şekilde atılmalıdır.
Başarılması halinde;

 • Yangın çıkan alandaki personel veya itfaiye elemanı, kurtarma, soğutma veya söndürme işlemi sırasında daha rahat çalışacaktır.
 • Bir noktada çıkan yangın dumanı ve ısısı diğer noktalara yayılmadan dışarı atılacak ve böylece tüm hacim içinde yer alan ürünler, sistemler, yapı elemanları zarar görmeyecek, hasar azalacaktır.
 • Isının içeride birikerek artmasına engel olunarak, yangının ivmesi düşürülecek ve hacim içinde bulunan ürün ve sistemlerin yanma sıcaklığına ulaşmasına engel olunacaktır.
 • Toksik gazların içeride kalması engellenecektir.
 • Biriken ısının taşıyıcı yapı elemanlarına etki etmesine fırsat vermeyerek, yapının statiğinin bozulmamasını sağlayacaktır.

Ventilasyon kapakları, özelikle çelik yapılarda, yük altındaki taşıyıcıların 520C°’den itibaren seğim yapma riskine karşı çok etkili ve önemli bir pasif korunma sistemidir.

Yangın Duvarı

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, ithalatı ve imalatı yapılan yangın duvarları, risk senaryosuna göre gerekli koruma zamanı dikkate alınarak montajları yapılır.

Sistemin Kullanım Alanları

Yangın duvarları, fabrikalarda, depolarda, tünellerde, yangın zonları arasında ve yangın riski yüksek olan yerlerde kullanılır. Yangın anında, yangının daha da büyümesini önlemek amacıyla uygulanır. Depolama ve/veya üretim yapılan yerlerde bulunan parlayıcı ürünlerle yanıcı ürünleri birbirinden ayırmak suretiyle tercih edilen bir çözümdür.

Yangın Durdurucu

Firmamız tarafından tasarımı, satışı, montajı ve bakımı yapılan yangın durdurucu ürünleri Avrupa’dan ithal edilir.

Sistemin Kullanım Alanları

Yangın durdurucular; binaların şaft boşluklarında, kabloların ve boruların duvar geçişlerinde, korunan mekanlardaki boşlukların kapatılması suretiyle kullanılır. Değişik malzeme alternatifleri bulunur. Genellikle ısı karşısında genleşme özelliği bulunan malzemeler tercih edilir. Geciktirici boyalar ise çelik ve ahşap yapılarda kullanılır.

TÜRKİYE   •   BULGARİSTAN   •   UKRAYNA   •   RUSYA   •   SUUDİ ARABİSTAN   •   İRAN   •   PAKİSTAN